Lojistik/Sevkiyat/Ticaret Yönetimi

Bu programda yer alan eğitimler ile Mikro Yazılım programlarının ithalat-ihracat modülünü kullanan işletmeler için büyük önem arz eden lojistik çalışmalarını ve mal-hizmet sirkülasyonunu planlı şekilde yönetebilirsiniz.

Akademikro Sertifikaları ile işiniz daha kolay!

Uzmanlık eğitim sertifikaları ile Mikro Yazılım’ın ticari programlarını kolaylıkla kullanın, 100,000’den fazla Mikro Yazılım kullanıcısından biri olun

 Neden önemli?

İthalat ve ihracatın artmasıyla birlikte ülkemizde satın alma, lojistik ve tedarik zinciri alanındaki çalışmalar ağırlık kazanmaktadır. Bu rekabet ortamında öne geçmek için de daha hızlı ve etkin bir lojistik, tedarik zinciriyle satın alma yönetimi yaklaşımlarının ortaya konması gereklidir. Mikro Yazılım ürünlerinin tam kapasitesiyle kullanılması ve ihtiyaçları karşılayacak şekilde yapılandırılması, her zaman için şirketlerin en önemli taleplerinden biridir. Özellikle yönetim kademesi için faaliyet ve süreçlere ilişkin raporlamalar da büyük önem arz etmektedir.

 

Kurs İçeriği

TOPLAM
42 ders
SÜRE
12 saat
İthalat faaliyetleri olan bir firmaya sahipseniz gerek gümrük işlemlerinizi gerekse aktif mevzuat takibi gerektiren işlerinizi standardize edip tüm ithalat süreciniiz kolayca yönetmenizi sağlayacak.
Teklif, sipariş, çeki listesi, sevk irsaliyesi, proforma ve fatura dahil ihracat için ihtiyaç duyduğunuz belgeleri tek bir programda hazırlayıp takip edebilir, ihracat operasyonunuzu siparişten teslime tüm aşamalarıyla tek bir ekrandan yönetebilirsiniz. Ayrıca ithalata dair dosya ve belgeleri tek yerde toplayıp işler, ithalat maliyetlerini farklı faktörlere göre ürünlere dağıtabilirsiniz.
İşletme içinde veya dışında bulunan servis noktalarınızı kontrol altına alabilirsiniz. Müşterilerinizden gelen (garanti dâhilindeki ve haricindeki) servis taleplerini bir tuşa basarak ilgili servis noktasına iş emri olarak atayabilir, servis operasyon süreçlerinizi tüm detayları ile takip edebilirsiniz. Parça dâhil/hariç servis fatura düzenlemek ve anında muhasebe bağlantısı yapabilmek mümkündür.
Finans, Muhasebe ve Tamir Servis Merkezi Yönetimi ürünlerini de kapsayan tüm ürün ailesi ile tam entegre olarak çalışabilir. Kiralama alanında faaliyet gösteren işletmelerin tüm iş süreçlerini kayıt altına alabilecekleri uçtan uca bir ERP sisteminin parçasıdır.
Müşteri odaklı hizmet anlayışının önem ve ağırlık kazandığı günümüz koşullarında; cari ilişkilerin gelişimini, neden ve sonuçlarını yakından takip edebilmek, iş akışının belirlenmesinin yanı sıra hedeflerin saptanmasında da büyük önem arz etmektedir.

Kullanıcı Yorumları

Enes EKDİ

Yüksek Lisans tezimi Mikro ERP ile hazırladım. Bu süreçte Akademikro'da yer alan eğitimler oldukça işime yaradı. Yüksek lisans tezimin başarısı sayesinde mezun olur olmaz, işe yerleştim.

Bünyamin ŞAHİN

Muhasebe derslerinde Mikro Yazılım kullanılıyordu. Mikro Yazılım programlarını ve muhasebesel süreçleri daha detaylı öğrenmek için Akademikro'da yer alan eğitimleri tamamladım. Şimdi, Mikro Yazılım İş Ortağı olarak hizmet veriyorum.

Umut KANPOLAT

Üniversitedeki derslerimizde Mikro Yazılım anlatılıyordu. Ayrıca Akademikro üyeliğimi gerçekleştirdim ve hem derslerimde bir adım öne geçtim hem de bu eğitimler sayesinde iş bulmakta hiç  zorlanmadım. Mikro Yazılım kullanan medikal firmasında muhasebe uzmanı olarak çalışıyorum.


Diğer Eğitimler

100,000’den fazla Mikro Yazılım kullanıcısından biri olun!

Ön Muhasebe/Finans

Bu programda yer alan eğitimler ile Mikro Yazılım kullanan işletmelerdeki finansal süreçleri yönetebilir, mali tablo ve bütçeleri hazırlayabilir, finansal kaynakları etkin bir şekilde saptayarak analiz etme yetkinliklerini edinirsiniz.

Sistem Yönetimi ve Özelleştirilmiş Raporlama

Bu programda yer alan eğitimler ile listeler ve form dizaynlarıyla raporlamalarınızı çok boyutlu ve derinlemesine analiz edebilecek yapıya getirme yetkinliğine sahip olabilirsiniz.

İK/Bordro

Bu programda yer alan eğitimler ile Mikro Yazılım kullanan işletmelerin insan kaynakları yönetiminin etkin ve hızlı bir şekilde planlamasını yapabilir, yönetimini sağlayabilirsiniz.

Muhasebe

Bu programda yer alan eğitimler ile beyanname ve özel mahsup fişleri, entegrasyonlar, mali tabloların oluşturulması, sabit kıymet yönetimi, UFRS gibi muhasebe süreçlerine dair birçok işlemin nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz.

e-Dönüşüm

Bu programda yer alan eğitimler ile e-Dönüşüm süreçlerinin işleyişini ve bu süreçlerin Mikro Yazılım programlarında nasıl kullanılacağını öğrenebilirsiniz.

Perakende Çözümler Market/Mağazacılık

Bu programda yer alan eğitimler ile Mikro Yazılım’ın perakende sektörüne özel olarak hazırlanmış ürünlerinin kullanımı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Üretim Yönetimi/Planlama/Sonlu Kapasite

Bu programda yer alan eğitimler ile ürün reçetesinden Gantt Şemasına kadar üretim süreçlerinin tüm detaylarına hakim olabilirsiniz.

Maliyet Muhasebesi

Bu sertifika programında yer alan eğitimler ile şirketlerin maliyet muhasebesi tutma süreçlerini Mikro Yazılım programları ekseninde gerçekleştirme yetkinliğinizi artırabilirsiniz.